top of page

Política de Xarxes socials

1. Quina finalitat té la política de Xarxes Socials?En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016 del Parlament
Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecte
al tractament de les seves dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, de l'11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE),
DACS VETERINÀRIA, S.L.P., d'ara endavant (DACS VETERINÀRIA), informa els
usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal
d'anunciar els seus productes i serveis.2. Dades de DACS VETERINÀRIA SLP

B62838925
C/ Lepant, 422, 08025 Barcelona
Telèfon: 934501758
dacs@dacsveterinaria.com
www.dacsveterinaria.com

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina
creada per DACS VETERINÀRIA, mostrant així interès en la informació que s'anunciï
a la xarxa. A l'unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament
d'aquelles dades personals publicades al seu perfil.
L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa
social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
DACS VETERINÀRIA té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en
especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la
mateixa xarxa social i en cap cas són incorporades a cap fitxer, sense sol·licitar
prèviament el consentiment exprés de l'interessat.
En relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels que vostè disposa i
que poden ser exercits davant DACS VETERINÀRIA, d'acord amb el REGLAMENT
(UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, ha de tindre en compte
que donada la mateixa funcionalitat de les xarxes socials, normalment haurà d'exercir els
seus drets davant la mateixa xarxa social.3. Dacs Veterinària SLP acomplirà les següents actuacions

Accés a la informació pública del perfil. Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de DACS VETERINÀRIA:

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.

Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin
d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per fer-ho haurà
d'accedir a la seva configuració de privacitat.4. Dades de menors

L'accés i registre a aquesta xarxa social està prohibit per a menors de catorze anys. L'accés
al lloc oficial de DACS VETERINÀRIA també està prohibit per a menors de catorze anys.
Per la seva part, si l'usuari no compleix aquest requisit, DACS VETERINÀRIA els
informa de la necessitat de tenir l'autorització dels seus pares, tutors o responsables
legals per accedir i utilitzar el lloc oficial de DACS VETERINÀRIA.
DACS VETERINÀRIA queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús del
seu lloc oficial per menors o usuaris que no compleixin els requisits prèviament
mencionats, sent en qualsevol cas, els seus representants legals els únics responsables.

5. Publicacions

L'usuari, una vegada s'uneixi a la pàgina de DACS VETERINÀRIA, podrà publicar en
aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de
contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser
el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar
amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol
publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o
siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o l'honor, o que
infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la
imatge o la Llei. En aquest supòsit, DACS VETERINÀRIA es reserva el dret a retirar
immediatament el contingut, o sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.
DACS VETERINÀRIA no es fa responsable dels continguts que lliurement hagi
publicat un usuari.
L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres
usuaris, pel qual ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades a cap altre lloc.6. Concursos i promocions

DACS VETERINÀRIA es reserva el dret a fer concursos i promocions, en els que
podrà participar l'usuari adherit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan
s'utilitzin amb aquest motiu la plataforma de la xarxa social, seran publicades a aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altre norma que sigui
d'aplicació.
La xarxa social no patrocina, avala, ni administra o està associada de cap manera,
a cap de les nostres promocions.7. PublicitatDACS VETERINÀRIA usarà la xarxa social per anunciar els seus productes i
serveis, en qualsevol cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per fer
accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències
legals del RGPD, de la LOPDGDD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de DACS
VETERINÀRIA perquè també ells puguin gaudir de les promocions ofertes o estar
informats de la seva activitat.
A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:
Facebook: https://www.facebook.com/dacsveterinaria
Twitter: https://twitter.com/dacsvet
Instagram: https://www.instagram.com/dacs_veterinaria/

 

bottom of page