top of page

Avís Legal

1. Objecte

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.dacsveterinaria.com
del qual és titular DACS VETERINÀRIA, S.L.P., d'ara endavant (DACS
VETERINÀRIA)
La navegació pel lloc web de DACS VETERINÀRIA atribueix la condició de l'usuari del
mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les
disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís
previ de DACS VETERINÀRIA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avis com més aviat millor.
És recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes ús de
la informació i dels serveis oferts en aquesta web.
L'usuari està obligat a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona
fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant al
DACS VETERINÀRIA o davant de tercers, de qualsevol dany o perjudici que
poguessin causar a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada queda expressament prohibida, i per això
DACS VETERINÀRIA es reserva el dret de denegar o retirar l'accés i el seu ús en
qualsevol moment.2. Identificació

DACS VETERINÀRIA en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de
la societat de la informació i de comerç electrònic, informa del següent:

La seva denominació social és: DACS VETERINÀRIA, S.L.P.

El seu CIF és: B62838925
El seu domicili social és a: C/ Lepant, 422, 08025 Barcelona
Registre Mercantil de Barcelona T 40865, F 44, S 8, H B 370902, I/A 7.3. Comunicacions

Para comunicar-se amb nosaltres, ho pot per diferents mitjans

Telèfon: 934501758
Email: dacs@dacsveterinaria.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i DACS VETERINÀRIA es
consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o
qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

4- Condicions d'accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d'ús lliure i gratuït, no obstant això, DACS
VETERINÀRIA condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al
previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a
DACS VETERINÀRIA i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o
inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de
DACS VETERINÀRIA i a no fer-los servir per, entre d'altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs,
ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre
públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o executar actuacions susceptibles
d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents
electrònics, dades o sistemes físics i lògics de DACS VETERINÀRIA o de
terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als
seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels
quals DACS VETERINÀRIA presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'usuaris o a àrees
restringides dels sistemes informàtics de DACS VETERINÀRIA o de tercers i,
en cas de fer-ho, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la
Confidencialitat de la informació de DACS VETERINÀRIA o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari o de les administracions
públiques.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma
comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es
compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti
legalment permès.

g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol
classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial
sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones,
tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una
obra de la qual la propietat pertany a DACS VETERINÀRIA, sense que puguin
ser cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els
continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements
reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors DACS
VETERINÀRIA a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.​

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe
que apareixen al lloc web són propietat de DACS VETERINÀRIA, sense que es pugui
entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol
altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació
estan prohibits.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre
DACS VETERINÀRIA i el propietari del lloc web.

DACS VETERINÀRIA no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als
materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en relació a aquests.

4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l'accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament
informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva
exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un
objectiu específic.
DACS VETERINÀRIA exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud,
exhaustivitat o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i
defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats,
posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis
que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir
alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels
usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el
present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En
particular, i a tall d'exemple, DACS VETERINÀRIA no es fa responsable de les
actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial,
secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa
imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat
il·lícita.

Així mateix, DACS VETERINÀRIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la
informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre
web màster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la
d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts
que ofereix aquest lloc web. DACS VETERINÀRIA no pot garantir ni es
responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix,
convida o recomana la visita a aquests, de manera que tampoc serà responsable del
resultat obtingut. DACS VETERINÀRIA no es responsabilitza de l'establiment
d'hipervincles per part de tercers.

4.2. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies
que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de la realització
de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web,
haurà enviat una notificació a DACS VETERINÀRIA identificant degudament,
especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva
responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.


4.3. Publicacions

​​La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat
legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser
publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que
constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La
informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de
validesa legal.5. Propietat Intel·lectual i industrial

​DACS VETERINÀRIA per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de
propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements
continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o
textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció
de materials emprats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament,
accés i ús, etc.), Seran, doncs, obres protegides com propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32,1, paràgraf
segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de
posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web,
amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense l'autorització de DACS VETERINÀRIA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
titularitat de DACS VETERINÀRIA. Podrà visualitzar els elements del portal
i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del seu
ordinador o a qualsevol altre suport físics sempre que sigui, únicament i
exclusivament, pel seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de
suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de
seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de DACS VETERINÀRIA.


6. Accions legals , legislació aplicable i jurisdicció

DACS VETERINÀRIA es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils
o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus
continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al
territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus
conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes
sobre jurisdicció i competència al respecte. DACS VETERINÀRIA té el seu domicili a
BARCELONA, Espanya.
La llengua utilitzada serà el català. 

bottom of page